I’m spending way too much money and that’s not okay. So I went ahead and looked at my spendings with my mother and we came to the conclusion that I’m spending a lot of money on food and drinks. I’m not going to do that anymore, cause it’s just dumb to spend money on something I won’t see again, cause I’m going to eat it. I’ve now looked at how much money I still have left and how much money I can spend every week, it’s not a lot… I hope it’ll be enough and that I can contain myself, haha! Wish me luck!

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

– Jesaja 43

I’m changing
I’m changing myself
Trying new things
Different hair
Different sound
Different mindset
Not caring about what others think
Not hiding my feelings
I’ll tell you
I’ll tell you that you broke me
And I am reassembling myself
But differently
So you’ll like me